HEJ

Terese Löfgren, lång och gedigen erfarenhet inom väg- järnvägsprojekt inom Sveriges gränser

 

Projektportfölj, exempel på genomförda projekt och uppdrag:


Lärje uppställningsspår, del av Västlänken, Projektledare

Projektledning för Framtagning av Järnvägsplan, MKB, systemhandling Förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Upphandling av entreprenör och projektledning av byggnation av projektet.


E20 Tollered-Ingared, SBPU /samordnande Byggplatsuppföljare), produktion


Uppdragsledning Väg 168 delen Ekelöv-Kareby, För Trafikverket genom COWI AB, framtagande av vägplan


Projektledning Kyrktorget och Bro över Säveån. För Partille kommun, framtagande av bygghandling och genomförande av projekten i produktion.


Projektchef och projekteringsledare Nya Hovås, byggnation av Hovås Allé samt kringliggande vägar. För Trafikkontoret genom Skanska Sverige AB, totalentreprenad (projektering och byggnation).


Projektledning Hamnbanan. För Trafikverket, framtagande av järnvägsplan och systemhandling.


Projektledning Västsvenska paketet; Plattformsförlängning Västra Stambanan och Västkustbanan. För Trafikverket, framtagande av bygghandlingar samt genomförande av projekten i produktion.


bitr Projektledning Västsvenska paketet; vägprojekt Väst, Öst, Nord och Syd. För Trafikverket, framtagnade av bygghandling samt genomförande av projekten i produktion.

VAD VI ERBJUDER:

PROJEKTLEDNING


Projektledning av projekt rörande produktion av väg, järnväg, gång- och cykelbanor mm.UPPDRAGSLEDNING


Ledande av uppdrag i tidiga planeringsskeden, utredningar, framtagande av skisser, förslag till alernativa åtgärder

SAMORDNANDE ROLLER


Samordningsuppdrag såsom Byggplatsuppföljning, BAS P och U, projektingenjör, projektsamordnare, projekteringsansvarig mfl.PÅGÅENDE OCH GENOMFÖRDA PROJEKT:


 

 

  • E20 Tollered-Ingared, ombyggnad del av E20 till motorvägsstandard 100 km/h, roll BPU samordning (pågående)
  • Väg 168 delen Ekelöv-Kareby, framtagande av vägplan, roll Uppdragsledare (pågående)
  • Mindre uppdrag såsom samordning miljöutredning förorenad mark, roll samordnare (avslutat)
  • Mindre uppdrag såsom projektledning uppföljning ekonomi byggherrar inom ett större exploateringsområde (pågående)