Telkon

PROJEKT

PROJEKT

Projekt, pågående och genomförda projekt samt referenser.


  • E20 Tollered-Ingared, ombyggnad del av E20 till motorvägsstandard 100 km/h, roll BPU samordning (pågående)
  • Väg 168 delen Ekelöv-Kareby, framtagande av vägplan, roll Uppdragsledare (pågående)
  • Mindre uppdrag såsom samordning miljöutredning förorenad mark, roll samordnare (avslutat)
  • Mindre uppdrag såsom projektledning uppföljning ekonomi byggherrar inom ett större exploateringsområde (pågående)

Copyright © Alla rättigheter förbehållna